23-03-2011, Informatie Avond Kinjer OLS 2011 Stokkem

Woensdag 23 Maart was er een infoavond voor de scholen en de begeleidende schutterijen die deelnemen aan het Kinjer OLS 2011 op 23 Juni in Stokkem.

 

Er was een behoorlijk opkomst in het schutterslokaal van St. Elisabeth Stokkem.

 

De voorzitter van de stuurgroep Kinjer OLS, de heer Jean Kenzeler, heet iedereen welkom en vertelt iets over de gescheidenis van de schutterij St. Elisabeth Stokkem. Tevens is er powerpoint presentatie.

 

Tijdens avond komen er vele vragen over de jurering van de verschillende onderdelen en over prijsuitreiking.
Men geeft de organisatie een duidelijk handreiking om wat betreft het jureren te kijken naar het Kinjer OLS in Grubbenvorst en betreffende de prijsuitreiking de eerste 5 in omgekeerde volgorde te benoemen en het uitreiken van een oorkonde en de scholen na afloop te voorzien van een puntenlijst.

 

Coördinator van de website www.sjottesjoel.nl, de heer Ber Moonen, houdt een kort praatje over het wel en wee van de sjottesjoel.

 

Na dat de vragen over het busvervoer naar Stokkem en terug zijn beantwoordt, (volgens de stuurgroep is men drukdoende met verschillende partijen om dit financieren. De voorzitter verzekerd de aanwezigen dat van de deelnemende scholen geen bijdragen hier in wordt gevraagd.) kan men verder gaan met de loting vvor de optocht.

 

De pot met de deelnemende scholen.

 

OLS president Jos Michels verricht de loting.

Tegen negen uur wordt de infoavond afgesloten.

 

[ _ ]