21/22-04-2017, Lentecongres van Europese Gemeenschap van historische Schuttersgilden (EGS) in Leudal, deel 5

Het gebed over de gaven

 

De Communie gang.

 

 

 

Het muziekstuk "Marcia Avanti".

 

 

 

 

 

Het schuttersgebed:
Heer wij stellen ons onder uw hoede. Help ons in onze strijd voor het bevorderen der broederlijkheid in ons midden.
Geef ons een zuiver hart, God, opdat wij mogen liefhebben zonder bijbedoelingen en opdat wij klaar en helder zijn in alles wat wij doen en zeggen. Geef dat wij ons, als schutters, beschermers weten van waarden en princiepen die Gij in het hart van ieder mens hebt ingeprent. Laat ons bezielde medewerkers zijn aan de uitbouw van ons vaderland opdat een ieder er in vrede en geluk zal kunnen leven. Maak ons tot verdedigers van uw Kerk, ook wanneer dit een grote inzet vraagt. En laat ons tenslotte trouw blijven aan onze familieband zoals Gij dit hebt gewild. Zegen onze inspanningen en laat alles een liefdedienst zijn voor al onze gildebroeders.
Amen

 

 

 

Charles-Louis Prins von Merode bedankt de hulp bisschop E. de Jong voor zijn manier waarop hij deze dienst kleur heeft gegeven.
Ook Pastoor C. Dieteren wordt bedankt voordat we te gast mochten zijn, in zijn kerk.....

 

...een groot applaus.

 

[ _ ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]