Moderator Heemels gezegend de medailles.

 

De kaars van de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus brandt voor de investituur van de schutbroeders, vrouwe en officier.

 

Grootmeester Jos Michels leest de tekst voor van de investituur.

Ik bevestig U ….Broeder c.q. Officier van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus, met dit gewijde zwaard en teken, in het vertrouwen dat U de beginselen van deze orde: de Christelijke broederschap en naastenliefde, de bewaking van ons Christelijk erfgoed en de trouw aan hen die de last van het gezag daarover dragen in een geest van Christelijke dienstbaarheid, met gaven van Uw hoofd en van Uw hart zult trachten uit te dragen en de last daarvan op uw schouders zult willen nemen, naar het bezielende voorbeeld van onze Schutspatroon, de Heilige Sebastianus”.

 

De heer M.H. Blezer, St. Paulus Epen......

 

.....tot schutbroeder in de Orde van de Rode Leeuw

 

 

 

......tot schutbroeder in de Orde van Rode Leeuw van Limburg.

 

 

 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ _ ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]