09-11-2014, 100 jaar Oude exercitie gevierd in Schaesberg, deel 1

Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat het "Reglement op de Exercitiën der Infanterie" werd vastgesteld door de toenmalige Minister van Oorlog Nicolaas Bosboom.
Dit reglement wordt tot op de dag van vandaag nog gehanteerd bij de uitvoering van de oude exercitie.
En dus is het tijd vandaag voor een feestje.
Theo Looymans heet iedereen van harte welkom op deze bijzondere dag.

 

Namens de OLS Federatie is secretaris Bernie van Lierop aanwezig.
Ook Bernie heet iedereen van harte welkom op deze dag.
Het is een dag om stil te staan bij de schoonheid van de oude exercitie.

OLS President Ger Koopmans verzorgt vanavond de prijs uitreiking.

 

De belangstelling vandaag is behoorlijk.

 

 

 

Maar eerst wordt Lei Wijnands in het zonnetje gezet.
Hij mag toch wel tot peetvaders genoemd worden van de Oude exercitie.

 

Hij is jaren lang lid geweest van het exercitie peloton van St. Sebastianus Voerendaal zowel als soldaat als commandant.
Jurylid oude exercitie, instructeur oude exercitie en schrijver van een handboek oude exercitie.
Met andere woorden wie oude exercitie zegt, zegt Lei Wijnands.

 

En dus vond de OLS Federatie het tijd worden om Lei Wijnands vandaag op deze bijzondere dag eens in het zonnetje te zetten.

 

Lei is duidelijk verrast.

 

Peter Berben roemt Lei Wijnands om zijn inzet voor de gehele schutterswereld maar zeker voor zijn voorliefde van de oude exercitie.

 

En hiervoor krijgt Lei Wijnands terecht de waarderingsspeld van de OLS Federatie.

 

[ _ ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]